Algemene Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Silk-Rays. Op de website verwijzen de termen "wij" , "ons " en "onze " naar de webshop Silk-Rays. Silk-Rays biedt u deze website aan, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn van deze website. Dit op voorwaarde dat u alle bepalingen, voorwaarden, beleid, werking en mededelingen zoals hier vermeld accepteert.

Door het bezoeken van onze website en / of de aankoop bij ons, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voor de toegang tot of het gebruik van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van alle services. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies, tools en goederen die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn eveneens onderhevig aan onze Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om updates te plaatsen, wijzigingen aan te brengen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Bij het gebruiken van onze website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Onze winkel is op Shopify Inc. gehost. Ze geven ons het online e-commerce platform dat ons toelaat om onze producten en diensten te verkopen aan u.

 

PARAGRAAF 1 – WEBWINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent of de toestemming hebt van uw ouders of voogd. U hebt geen recht om onze producten te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

U mag geen wormen of virussen of codes van een destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden leidt tot een onmiddellijke beëindiging van onze diensten.

 

PARAGRAAF 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief kredietkaart en betaalkaart gegevens), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten ( a) overdracht via verschillende netwerken, en ( b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. De kredietkaart of betaalkaart informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken .

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, doorverkopen of exploiteren van enig deel van onze dienst, het gebruik van onze dienst of de toegang tot onze diensten of elk contact op de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels gemakshalve opgenomen in deze overeenkomst zijn niet beperkt of oefenen geen invloed uit op de algemeen geldende voorwaarden.

 

PARAGRAAF 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie op de website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde gedateerde informatie bevatten. Gedateerde informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website ten allen tijde te wijzigen, maar zonder verplichting. U gaat hiermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de wijzigingen op onze website op te volgen.

 

PARAGRAAF 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen en onze service aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een prijsverandering, een schorsing of stopzetting van een dienst.

PARAGRAAF 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten zijn beperkt in hoeveelheid en kunnen enkel geretourneerd worden als ze aan onze voorwaarden voldoen. Wij behouden het recht om ten alle tijde een retour te weigeren wanneer deze niet aan onze voorwaarden voldoet.

We zetten alles in het werk om onze artikelen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elk kleur op uw computer nauwkeurig zal weergeven worden.

Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht uitoefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk gewenst moment aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht om de verkoop van een product ten allen tijde te beëindigen.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u aangekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

PARAGRAAF 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. We kunnen, naar eigen mening, artikelen beperken, annuleren, hoeveelheden verminderen en bestellingen verminderen. Deze beperkingen kunnen geplaatst worden door of onder hetzelfde klantnummer, dezelfde kredietkaart of betaalkaar, en / of bestellingen die dezelfde facturering en / of verzendadres vallen. In het geval van een wijziging kunnen we contact met u opnemen door de persoonlijke gegevens dat op het moment dat u de bestelling plaatst.

In het geval dat we een verandering doorvoeren of een bestelling annuleren, houden we u op de hoogte via het e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat vermeld werd op het moment dat de order is geplaatst. We behouden ons het recht bestellingen te beperken of te verbieden, die naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken door dealers, resellers en andere distributeurs.

U stemt ermee in om op het moment van de aankoop in onze winkel uw huidige, volledige en nauwkeurige aankoopgegevens en accountgegevens voor alle aankopen mee te delen. U stemt ermee in om uw accountgegevens en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en kredietkaart- of betaalkaart nummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u op als dat nodig is.

Voor meer informatie, kunt u onze Returns Policy.

 

PARAGRAAF 7 – DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen afkomstig zijn van derde partijen.

Links van derde partijen op deze site kunnen leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van de inhoud of de juistheid ervan en we geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van andere partijen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig het de algemene voorwaarden en praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan welke transactie ook. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

PARAGRAAF 8 - COMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Indien u ons contacteert, inzendingen verstuurt in verband met creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen, ... per mail of per post, gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen om dit op te nemen in elk medium. Wij zijn niet verplicht ( 1 ) om een reactie in het vertrouwen te behouden ; ( 2 ) een vergoeding van eventuele opmerkingen te voorzien  of ( 3 ) om te reageren op eventuele opmerkingen .

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te monitoren, te bewerken of te verwijderen die naar onze mening onwettig is, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of intellectuele eigendom van welke partij dan ook te verwijderen.

U gaat akkoord dat uw commentaar geen derde partij zal schenden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, privacy-, persoonlijk recht of eigendomsrecht. U stemt er verder mee dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten. Uw commentaar bevat geen computervirus of andere malware die schadelijk kan zijn voor van de dienst en werking van de gerelateerde website. U mag geen vals e - mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of op andere wijze ons of derde partijen misleiden. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die gepubliceerd werden door u of een derde partij.

PARAGRAAF 9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie wordt door onze webshop opgenomen en is onderhevig aan ons Privacybeleid. Bekijk onze voorwaarden.

PARAGRAAF 10 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site verschijnen:

Typefouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, en de beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren, te wijzigen en informatie of bestellingen te annuleren.

Wij zijn niet verplicht om te wijzigen of informatie te verduidelijken op onze website, waaronder, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kunnen gespecificeerde updaten of vernieuwingen toegepast worden op onze website.

PARAGRAAF 11 – ONGEOORLOOFD GEBRUIK

Aanvullend op de voorwaarden uiteengezet in de Algemene Voorwaarden is het verboden gebruik te maken van de site of de inhoud: (A) voor enig onwettig doel; (B) om anderen te werven om deel te nemen aan onwettige handelingen; (C) voor activiteiten die gelijk welke internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen schenden; (D) die de intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden; (E) te treiteren, mishandeling, belediging, kwaad, belasteren, laster, in diskrediet brengen, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (F) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (G) te uploaden of te verzenden van virussen of enige andere vorm van kwaadaardige codes die kunnen gebruikt worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de site of van een verwante website, andere websites, of het internet kan beïnvloeden; (H) te verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (I) om spam, phishing te versturen of te gebruiken om te trollen; (J) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) te interfereren met of omzeilen van de echtheidskenmerken van de site of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de onze diensten of gerelateerde websites omwille van het overtreden van een van bovenvermelde voorwaarden te beëindigen.

PARAGRAAF 12 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, verklaren of veilig stellen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de diensten accuraat of betrouwbaar zal zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik, van de service op eigen risico is.

De service, alle producten en diensten aan u geleverd door de dienst (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) voorzien van 'zoals is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik zijn zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval worden Silk-Rays, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk gesteld voor enig letsel, verlies, claims, of enige directe, indirecte, incidentiele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij opgesteld in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of de enige producten verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim op een of andere wijze gerelateerd met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheden. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden ​​de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke landen of jurisdicties, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het zover maximaal is toegestaan ​​door de wet.

 

SECTION 13 – VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord om Silk-Rays, het moederbedrijf, dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te verdedigen van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTION 14 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of niet afdwingbaar worden bepaald, zullen deze bepalingen, niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal geacht te worden gesplitst van deze Voorwaarden. Zulke vaststellingen zullen geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

 

PARAGRAAF 15 - BEEINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen ontstaan vóór de datum van beëindiging zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde opzeggen door ons te verwittigen, dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien u, naar ons eigen oordeel, faalt, of we vermoeden faling door uwentwege, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen. U blijft aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Services (of een deel daarvan).

 

PARAGRAAF 16 - VOLLEDIG AKKOORD

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dit recht bepalen. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot onze diensten vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en en bepalen uw gebruik van onze dienst. Deze vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Algemene Verkoopsvoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden opgevat tegen de opstellende partij.

 

PARAGRAAF 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

 

SECTIE 18 - VERANDERINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te bewerken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de Service na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

 

PARAGRAAF 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over deze Terms of Service dienen gestuurd te worden naar support@Silk-Rays.com